Công ty TNHH In Việt Tin

Địa chỉ: 403/37A Bến Phú Định, Phường 6, Quận 8, TP.HCM

Di động : 0909 019 535 Điện thoại bàn : (028) 6672 6768 

Email: viet.bui@inviettin.com Website: http://inviettin.com