Công ty TNHH In Việt Tin

Địa chỉ: 403/37A Bến Phú Định, Phường 6, Quận 8, TP.HCM

Di động : 0909 019 535 Điện thoại bàn : 02866726768  –   Fax: (08) 3762 6389

Email: viet.bui@inviettin.com Website: http://inviettin.com