danh thiếp

Written by admin on 19 Tháng Mười Hai, 2017. Posted in Danh thiếp

  Danh thiếp IN Việt Tin

– Kích thước: 5,5 x 9 cm
– In 4 màu 2 mặt.

Số Lượng Đơn giá
Từ 1 đến 5 hộp 50.000 đ/hộp (1 mặt), 80.000 đ/hộp (2 mặt)
Từ 5 hộp trở lên 45.000 đ/hộp (1 mặt), 70.000 đ/hộp (2 mặt)