Catalogue (CTL0001)

Written by admin on 19 Tháng Mười Hai, 2017. Posted in Catalogue

  Catalogue (CTL0001)

Với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, thương mại, dịch vụ thì in catalogue là một món ’trang sức’ – cũng là một vũ khí tiếp thị hiệu quả và không thể thiếu được. Đây là một phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm rất phổ thông, được nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia sử dụng rộng rãi.

Catalogue
 được xem như sản phẩm không thể thiếu của những nhà Marketing chuyên nghiệp.

Catalogue có thể phân dựa trên đặc tính gia công thành phẩm: Đóng kim giữa, mài gáy dán keo, may gáy, đo

Cùng các thành phẩm đặc biệt để làm nổi bật khi in catalogue như: Cán màng mặt bìa, ép kim logo, phun UV định hình logo, bế nổi…

Chất liệu giấy: Couches, Bristol, Kraft, giấy mỹ thuật ..

BẢNG BÁO GIÁ IN CATALOGUE THAM KHẢO (Bìa ruột cùng loại giấy C150)

 

QUY CÁCH IN OFFSET 4 MÀU, C150, ĐÓNG KIM
KÍCH THƯỚC 200 CUỐN 500 CUỐN 1000 CUỐN
12 trang 22.000 đ/cuốn 9.600 đ/cuốn 5.800 đ/cuốn
16 trang 28.500 đ/cuốn 12.500 đ/cuốn 7.700 đ/cuốn
20 trang 37.000 đ/cuốn 16.400 đ/cuốn 9.700 đ/cuốn
24 trang 43.000 đ/cuốn 19.000 đ/cuốn 11.300 đ/cuốn
28 trang 48.500 đ/cuốn 22.500 đ/cuốn 13.300 đ/cuốn
32 trang 58.500 đ/cuốn 26.000 đ/cuốn 15.700 đ/cuốn
Thời gian: 3-5 Ngày

BẢNG BÁO GIÁ IN CATALOGUE THAM KHẢO (Bìa dày C250, ruột mỏng  C150)

QUY CÁCH BÌA C250 gsm, CÁN MÀNG BÌA, RUỘT C150 gsm, ĐÓNG KIM
KÍCH THƯỚC 200 CUỐN 500 CUỐN 1000 CUỐN
12 trang 30.700 đ/cuốn 13.500 đ/cuốn 8.100 đ/cuốn
16 trang 36.500 đ/cuốn 16.600 đ/cuốn 11.300 đ/cuốn
20 trang 43.500 đ/cuốn 19.500 đ/cuốn 11.800 đ/cuốn
24 trang 50.000 đ/cuốn 23.000 đ/cuốn 13.600 đ/cuốn
28 trang 58.000 đ/cuốn 25.500 đ/cuốn 15.600 đ/cuốn
32 trang 64.000 đ/cuốn 29.500 đ/cuốn 17.600 đ/cuốn
Thời gian: 3-5 Ngày